Tanipharco - Hình thức thanh toán

Khách hàng khi mua hàng tại công ty cổ phần Tanipharco, Quý khách hàng có thể  sử dụng một trong các hình thức thanh toán sau:

1. Tiền mặt tại : 
Thanh toán cho nhân viên giao hàng, tại thời điểm nhận hàng

2. Chuyển khoản :

Quý khách chuyển khoản vào trong các tài khoản sau của công ty cổ phần Tanipharco:

  1. Số tài khoản 1: STK - 5700-2010-0886 Chi nhánh Vietcombank Q8, TPHCM
  2. Số tài khoản 2 : STK - 5700-2010-08860 Chi nhánh Vietcombank Q8, TPHCM