Tanipharco - Chính sách đổi trả

Công ty cổ phần Tanipharco sẽ đổi trả hàng cho quý khách trong các trường hợp sau:

  1. Khi giao hàng, quý khách kiểm tra hàng hóa của Tanipharco nếu chất lượng sản phẩm không đảm bảo, bao bì hư hỏng, không nguyên vẹn, không đúng sản phẩm, quý khách hàng có quyền yêu cầu công ty đổi trả hàng
  2. Các trường hợp sau khi đã nhận hàng công ty sẽ không tiến hành đổi trả, quý khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ khi nhận hàng